KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Ayhan Grup Gayrimenkul İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. (“Fix Gross”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Göstermiş olduğumuz bu önem şirket politikamızın bir yansıması olmasının yanı sıra ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal bir yükümlülüğümüzdür. Fix Gross olarak müşterilerimizin bilgilerini koruma ve yasal mevzuata uyma adına gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta ve tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri için gerekli bildirimleri ve uyarıları yaparak müşteri bilgilerinin korunması hususuna azami önem gösteriyoruz.

• Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ayhan Grup Gayrimenkul İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.

• Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve benzeri vasıtalar üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz;

o İnternet sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek,
o Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak,
o Üyelerimizi ve müşterilerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
o Tedarikçilerimizle ve iş ortaklarımızla iletişim ve sözleşme ilişkisi kurmak,
o Genel ve özel kampanyalar ve avantajlar sunmak,
o Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
o Servislerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize özel ve kişisel hale getirmek,
o Veri analizi, araştırma, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek

amaçları doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanır ve saklarız.

Fix Gross, müşterilerine ilişkin kişisel verileri, siz müşterilerimize daha iyi hizmetler sunmak amacıyla toplamaktadır. Topladığımız kişisel veriler Fix Gross’un en son ürünler, avantajlı alışveriş fırsatları, kişiye özel avantajlı önerileri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ek olarak, sizlerden aldığımız veriler, siz müşterilerimizle bilgi alışverişi içerisinde olarak, sizlerden hizmet ve servislerimizle ilgili en doğru şekilde geri bildirim almamızı sağlamaktadır.

Fix Gross’un internet sitelerinin herhangi bir üyelik oluşturulmaksızın ziyaret edilmesi durumunda, ziyaretçilerden herhangi bir kişisel veri talep edilmemektedir. Bununla birlikte, internet sitelerimizin, uygulamalarımızın ve/veya diğer hizmetlerimizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak isterseniz, siz müşterilerimizden çeşitli kişisel veya demografik bilgiler sağlamanızı talep edebiliriz. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, siz müşterilerimizi kişisel olarak tanımlayan ve/veya iletişim kurmak üzere kullanılan bilgiler kişisel veriler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişisel veriler, adınız ve soyadınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz ve kişisel verilerinize bağlı olan ilgi alanlarınız ve alışveriş tercihlerinizdir.

Kişisel verileriniz sadece talebiniz doğrultusunda kurulan sözleşme ilişkisi doğrultusunda ve/veya onayınız veya açık rızanızla toplanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin toplanması süreci, genellikle aşağıda belirtilen şekillerde yürütülmektedir:

o İnternet sitesi ve/veya uygulamalarımıza kayıt veya üye olduğunuzda.
o Mesaj panoları, bülten talepleri ve diğer etkileşimli bölümlere bilgilerinizi yazdığınızda.
o Anketlere veya oylamalara katıldığınızda.
o İletişim formları üzerinden geri bildirim gönderdiğinizde.
o İş başvurusunda bulunduğunuzda veya Şirketimize benzer bir sebeple başvurduğunuzda.
o Tedarikçi veya iş ortağı veyahut da benzer bir sıfat ile Şirketimiz ile bir sözleşme ilişkisi kurduğunuzda.
o Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren herhangi bir talebiniz olduğunda.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, Fix Gross’un sosyal medya platformu olarak kullandığı Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanalları üzerinden Fix Gross ile etkileşime geçtiğinizde, ilgili sosyal medya platformuna sağladığınız kişisel verileriniz de tarafımızca işlenebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının kullanımının, sağlanan içeriklerin ve özelliklerin, ilgili platformun kendi gizlilik ve kullanım politikalarına tabi olduğunu belirtmek isteriz.

Fix Gross tarafından sunulan hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

o Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
o Doğru ve güncel olarak,
o Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
o İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmekte, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere, yukarıda belirtilen kanallar üzerinden, hukuki sebeplere dayanılarak toplanabilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

• Kişisel Verilerin Aktarılması:

Müşterilerimiz tarafından sağlanan ve Fix Gross tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bir sözleşme ilişkisi doğrultusunda hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Çerezler ve Diğer Teknolojiler:

Kişisel verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden çerezler marifetiyle toplanabilmektedir. Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır ve ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. İnternet tarayıcınızdan, internet sitesi ziyaretleriniz sırasında toplanacak çerezlerin engellenmesi ayarlarını yaparak çerez toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte, internet tarayıcınızdan çerezlerin engellenmesi özelliğini aktif etmeniz halinde, internet sitelerimizden sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanama imkanı bulamayacağınızı belirtmek isteriz.

Buna ek olarak, çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir. Fix Gross internet siteleri, online servisleri, e-posta mesajları ve reklamları, çerezler gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler veriler, tarafımızca sadece sizlere sunduğumuz hizmeti geliştirmek için kullanılmaktadır. İnternet sitelerimizi ziyaret etmeniz, çerez kullanımına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir.

• 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız:

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca:
o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Fix Gross’un “Saray Mahallesi, 1023 Cadde, No: 3 Kahramankazan – ANKARA” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile ve/veya Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile yazılı olarak, üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden veya herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Fix Gross tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK AYDINLATMA METNİ